Dữ liệu biên mục

Tai biến môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003089
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Cẩn
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 236 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Môi trường, Tai biến môi trường, Thiên tai
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3227) Tai biến thiên nhiên, (7310301) Ngành Xã hội học, (SOC3015) Xã hội học môi trường, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)