Dữ liệu biên mục

Địa lý tự nhiên các lục địa
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003072
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 206 tr.
Từ khóa: Địa lý, Địa lý tự nhiên, Các lục địa
Danh mục: Sách, Địa lý & Du lịch
Môn học: (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3230) Địa lý thế giới và khu vực, (7810201) Ngành Quản trị khách sạn, (GEO1001) Địa lý thế giới, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (GEO1001) Địa lý thế giới, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)