Dữ liệu biên mục

Kiểm toán chất thải công nghiệp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003069
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh; Nguyễn, Thị Hà
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 191 tr.
Từ khóa: Chất thải công nghiệp, Công nghệ môi trường, Kiểm toán, Môi trường
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3251) Kiểm toán môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)