Dữ liệu biên mục

Sinh thái và môi trường đất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003043
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lê, Văn Khoa
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 255 tr.
Từ khóa: Môi trường đất, Sinh thái đất, Thổ nhưỡng
Danh mục: Sách, Nông nghiệp
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3259) Sinh thái môi trường đất, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3326) Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)