Dữ liệu biên mục

Vật lý thống kê
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003041
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 307 tr.
Từ khóa: Lý thuyết trường lượng tử, Vật lý thống kê
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (PHY3303) Vật lý thống kê, (02TDKTN) Ngành Kỹ thuật năng lượng, (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (EPN2030) Vật lý thống kê, (EPN2030) Seminar và thảo luận nhóm về kỹ thuật năng lượng, (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3608) Cơ học thống kê , (PHY3357) Thực tập Vật lí lý thuyết, (PHY3333) Thống kê lượng tử, (PHY3608) Cơ học thống kê
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)