Dữ liệu biên mục

Giáo trình công nghệ môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003008
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh; Trần, Yên; Đồng, Kim Loan
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 257 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường, Môi trường, Environmental engineering, Environmental protection
Danh mục: Sách, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày các công nghệ xử lý chất thải
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)