Dữ liệu biên mục

Khoáng vật học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003003
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 94 tr.
Từ khóa: Khoáng vật học, Khoáng vật
Danh mục: Sách, Hóa học
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3303) Vật liệu môi trường tự nhiên, (NDCH) Ngành Địa chất học, (GLO2057) Quang học tinh thể và khoáng vật học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)