Dữ liệu biên mục

Bài tập phương trình toán lý
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002992
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phan, Huy Thiện
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 388 tr.
Từ khóa: Vật lý toán, Phương trình toán lý, Vật lý
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3300) Phương trình toán lý, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3300) Phương trình toán lý
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)