Dữ liệu biên mục

Cơ sở khoa học môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002964
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 233 tr.
Từ khóa: Khoa học môi trường -- Giáo trình, Environmental engineering, Environmental sciences
Danh mục: Sách, Khoa học môi trường
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)