Dữ liệu biên mục

Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002901
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Dương, Xuân Sơn, 1954-
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 225 tr.
Từ khóa: Báo chí, Báo chí chính luận, Thể loại báo chí
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)