Dữ liệu biên mục

Giáo trình Xử lý tự động phổ hạt nhân
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002892
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Trung Tính, 1963-
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 146 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Phổ hạt nhân, Vật lý hạt nhân
Danh mục: Sách, Vật lý
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3815) Xử lý số liệu hạt nhân, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3803) Các phương pháp phân tích hạt nhân, (PHY3815) Xử lý số liệu hạt nhân
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)