Dữ liệu biên mục

Giáo trình vi sinh trong cân bằng sinh thái : dùng cho hệ cử nhân ngành Khoa học Môi trường và Sinh thái môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002887
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Cẩm Vân
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 163 tr.
Từ khóa: Cân bằng sinh thái, Giáo trình, Sinh thái học, Vi sinh
Danh mục: Sách, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3308) Biện pháp sinh học xử lý đất ô nhiễm và thoái hóa
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)