Dữ liệu biên mục

Các mỏ khoáng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002784
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Văn Nhân
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 197 tr.
Từ khóa: Khoáng sản kim loại, Khoáng vật học, Mỏ khoáng
Danh mục: Sách, Hóa học
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3121) Khoáng sản học, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO2038) Nhập môn tài nguyên thiên nhiên, (GLO3094) Kinh tế nguyên liệu khoáng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)