Dữ liệu biên mục

Địa lý thuỷ văn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002750
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khải; Nguyễn, Văn Tuần
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 194 tr.
Từ khóa: Sông ngòi, Thuỷ văn học, Việt Nam, Địa lý thuỷ văn, Tài nguyên nước
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NTVH) Ngành Thủy văn học, (HMO3502) Địa lý thủy văn
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)