Dữ liệu biên mục

Giáo trình tài nguyên khí hậu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002740
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 143 tr.
Từ khóa: Khí hậu Việt Nam, Khí hậu học, Tài nguyên khí hậu
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2301) Tài nguyên thiên nhiên, (EVS4070) Thực tập thực tế, (HMO3324) Tài nguyên khí hậu, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3324) Tài nguyên khí hậu
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)