Dữ liệu biên mục

Quản lý chất thải nguy hại
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002738
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Thị Thanh
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 180 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Chất thải, Môi trường, Quản lý chất thải, Quản lý môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3268) Độc học sinh thái, (EVS3269) Quản lý rủi ro độc chất, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3299) Kiểm soát và xử lý chất thải nguy hại, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2416) Nhập môn sinh thái học môi trường, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)