Dữ liệu biên mục

Một số phương pháp phân tích môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002691
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 215 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Phân tích môi trường, Phương pháp phân tích
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS4077) Thực hành phân tích và đánh giá môi trường, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3236) Phương pháp, công nghệ trong nghiên cứu sinh thái cảnh quan và môi trường, (NTVH) Ngành Thủy văn học, (HMO3508) Chất lượng nước
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)