Dữ liệu biên mục

Giáo trình cơ sở khoa học trái đất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002660
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 375 tr.
Từ khóa: cơ sở khoa học, trái đất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS4070) Thực tập thực tế
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)