Dữ liệu biên mục

Giáo trình báo chí truyền hình
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002647
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Dương, Xuân Sơn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 324 tr.
Từ khóa: Báo chí, Báo truyền hình, Giáo trình, Truyền hình
Danh mục: Sách, Báo chí và truyền thông, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (JOU3040) Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)