Dữ liệu biên mục

Cơ sở địa chính
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002646
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đặng, Hùng Võ; Nguyễn, Đức Khả
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 366 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Đất đai, Địa chính
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (GEO2311) Sử dụng đất nông nghiệp, (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (GEO3262) Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai, (GEO3263) Pháp luật đất đai, (GEO3268) Hệ thống đăng ký đất đai, (GEO3280) Thanh tra đất đai, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)