Dữ liệu biên mục

Tính toán thuỷ văn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002609
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 202 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Dòng chảy, Thủy văn, Tính toán thủy văn
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NTVH) Ngành Thủy văn học, (HMO3501) Phân tích thủy văn , (HMO4081) Tính toán cân bằng nước
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)