Dữ liệu biên mục

Địa lý tự nhiên biển Đông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002561
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Văn Âu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 178 tr.
Từ khóa: Biển Đông, Địa lý tự nhiên
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (HMO2076) Hải dương học, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3224) Địa lý và môi trường biển
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)