Dữ liệu biên mục

Phương pháp số
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002544
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Tôn, Tích Ái
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 91 tr.
Từ khóa: Phương pháp số
Danh mục: Sách, Toán học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO2201) Phương pháp tính, (PHY3310) Phương pháp số, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO2201) Phương pháp tính, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3502) Vật lí tính toán 1
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)