Dữ liệu biên mục

Giáo trình địa chất cơ sở
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002409
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 306 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Địa chất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (GLO2012) Thực tập địa chất đại cương ngoài trời, (NDCH) Ngành Địa chất học, (GLO2062) Địa chất cấu trúc và kiến tạo, (GLO2078) Địa chất đại cương, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3220) Thạch học và Vỏ phong hoá, (GEO3221) Địa mạo học
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)