Dữ liệu biên mục

Cơ sở hóa học môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002399
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Tứ Hiếu; Nguyễn, Văn Nội
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 207 tr.
Từ khóa: Hóa học, Hóa học môi trường
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3195) Hoá học môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)