Dữ liệu biên mục

Thực tập vi sinh vật học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002372
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Vũ, Thị Minh Đức
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 146 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Chủng vi sinh vật, Vi khuẩn, Vi sinh vật học
Danh mục: Sách, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3513) Thực hành vi sinh vật học, (NHD) Ngành Hóa dược, (CHE3166) Các phương pháp phân lập vi sinh vật
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)