Dữ liệu biên mục

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 3, Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002352
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Ngọc Chấn
Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 181 tr.
Từ khóa: Công nghệ môi trường, Không khí, Xử lý khí thải, Ô nhiễm môi trường, Environmental engineering, Công nghệ môi trường, Air pollution.
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3254) Quan trắc môi trường, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3296) Công nghệ xử lý khí và hơi độc, (EVS3297) Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải, (EVS4073) Thực tập công nghệ môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)