Dữ liệu biên mục

Giáo trình hóa sinh công nghiệp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002308
Mã ngôn ngữ: Vie
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 444 tr.
Từ khóa: Hóa sinh, Hóa sinh công nghiệp, Chemical engineering, Biochemistry
Danh mục: Sách, Hóa sinh học
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3318) Cơ sở hóa sinh chế biến thực phẩm, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3408) Hóa sinh học và trao đổi chất của tế bào
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)