Dữ liệu biên mục

Problem Solving with C++
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002167
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Savitch, Walter J
Thông tin xuất bản: Pearson
Trích dẫn: 1110
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: C++, Computer program language
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao, (INT2202) Lập trình nâng cao
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)