Dữ liệu biên mục

Computer security
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002122
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer
Trích dẫn: 285 p.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Computer security
Danh mục: Sách, Quản lý kinh doanh, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (INT3213) Nhập môn an toàn thông tin, (INT3213) Nhập môn an toàn thông tin, (INT3213) Nhập môn an toàn thông tin, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)