Dữ liệu biên mục

Giáo trình Khai phá dữ liệu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001814
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Trí Thành; Nguyễn, Hà Nam; Hà, Quang Thụy
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 396 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Khai phá dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu , (INT3209) Khai phá dữ liệu
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)