Dữ liệu biên mục

Động lực học sông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001413
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga; Trần, Thục
Thông tin xuất bản: H : ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: 59 tr.
Từ khóa: Động lực học, Sông
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NTVH) Ngành Thủy văn học, (HMO3519) Chỉnh trị sông
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)