Dữ liệu biên mục

Địa hóa môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001393
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Mai, Trọng Nhuận
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Từ khóa: Địa hóa, Môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3016) Địa hoá môi trường biển, (GLO3066) Phân tích hoá môi trường, (GLO3124) Địa hoá môi trường, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO3105) Vấn đề môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên biển
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)