Dữ liệu biên mục

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001360
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đỗ Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 95 p.
Từ khóa: Ngôn ngữ, Ngữ nghĩa, Tiếng Việt
Danh mục: Sách, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2054) Từ vựng học tiếng Đức, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN3092) Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt, (LIN3078) Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt , (7310630) Ngành Việt Nam học, (VLC3060) Từ vựng tiếng Việt, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)