Dữ liệu biên mục

Phương pháp tính
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001359
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Tạ, Văn Đĩnh
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 128 p.
Từ khóa: Phương pháp tính
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (EMA2011) Phương pháp tính trong kỹ thuật, Computational Methods for Engineering, (EMA2011) Phương pháp tính trong kỹ thuật, Computational Methods for Engineering, (EMA2011) Phương pháp tính trong kỹ thuật, Computational Methods for Engineering, (EMA2035) Kỹ thuật mô hình - mô phỏng, Modeling and Simulation Technique
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)