Dữ liệu biên mục

Cơ sở dữ liệu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001285
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Tuệ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 82 p.
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu
Danh mục: Sách, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (INT2207) Cơ sở dữ liệu, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (MAT3507) Cơ sở dữ liệu
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)