Dữ liệu biên mục

Dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001252
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trần, Tân Tiến
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà nội
Tình trạng vật lý: 206 p.
Từ khóa: Dự báo thời tiết, phương pháp số trị
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3307) Dự báo thời tiết bằng phương pháp số, (HMO4077) Động lực học và phương pháp số trong dự báo thời tiết
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)