Dữ liệu biên mục

Hoá học nông nghiệp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001246
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lê Văn Khoa
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 235 p.
Từ khóa: Hoá học nông nghiệp, Sách tham khảo
Danh mục: Sách, Nông nghiệp
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3314) Hóa học nông nghiệp, (EVS3326) Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)