Dữ liệu biên mục

Các quá trình thoái hóa đất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001124
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 197 tr.
Từ khóa: Đất, Thoái hóa đất
Danh mục: Sách, Nông nghiệp
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3316) Vật lý đất
Năm xuất bản: "Các quá trình thoái hóa đất" cung cấp những kiến thức, thông tin về các quá trình thoái hóa đất, các loại đất bị thoái hóa trên thế giới và Việt Nam. Tài liệu tổng hợp những nghiên cứu thoái hóa đất ở trong và ngoài nước, đi sâu phân tích nguyên nhân, diễn biến quá trình và hậu quả của thoái hóa đất, từ đó đề xuất những giải pháp phòng ngừa, bảo vệ đất khỏi quá trình thoái hóa ...
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)