Dữ liệu biên mục

Hóa học môi trường tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001122
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Đặng, Kim Chi
Thông tin xuất bản: H. :KH&KT
Tình trạng vật lý: 262 tr.
Từ khóa: Hóa học, Môi trường, Công nghệ môi trường
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3629) Công nghệ môi trường biển, ( CHE1079 Mã dúng(EVS3241)) Hoá học môi trường, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3241) Hóa môi trường, (EVS3268) Độc học sinh thái, (EVS3283) Quản lý ô nhiễm biển , (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3124) Địa hoá môi trường, (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3195) Hoá học môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)