Dữ liệu biên mục

Giáo trình Đất có vấn đề sử dụng, bảo vệ và cải tạo
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001109
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Tình trạng vật lý: 160 p.
Từ khóa: Đất
Danh mục: Sách, Kinh tế học
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3308) Biện pháp sinh học xử lý đất ô nhiễm và thoái hóa
Năm xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)