Dữ liệu biên mục

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Các quá trình thủy lực, bơm, quạt, nén khí
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001104
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn Bin
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
Tình trạng vật lý: 264 p.
Từ khóa: Công nghệ kỹ thuật, Công nghệ hóa chất
Danh mục: Sách, Kỹ thuật hóa học
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3287) Cơ sở thủy khí ứng dụng, (EVS3297) Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải, (EVS4074) Niên luận công nghệ kỹ thuật, (EVS4081) Đồ án kỹ thuật môi trường, (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE2021) Thủy khí và kỹ thuật phản ứng hóa học
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)