Dữ liệu biên mục

Tính toán kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001086
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Hoàng Kim Cơ
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ tuật
Tình trạng vật lý: 198 p.
Từ khóa: Công nghệ kỹ thuật, Ô nhiễm môi trường, Không khí
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3297) Tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải, (EVS4074) Niên luận công nghệ kỹ thuật, (EVS4081) Đồ án kỹ thuật môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)