Dữ liệu biên mục

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001061
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Trịnh, Xuân Lai
Thông tin xuất bản: H. : XD
Tình trạng vật lý: 240 tr.
Từ khóa: Môi trường, Xử lý nước thải, Công trình, Cấp thoát nước
Danh mục: Sách, Hóa học môi trường
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3294) Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải, (EVS4074) Niên luận công nghệ kỹ thuật, (EVS4081) Đồ án kỹ thuật môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)