Dữ liệu biên mục

Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001014
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Minh; Đào, Châu Thu
Thông tin xuất bản: Giáo dục việt nam
Tình trạng vật lý: 159 p.
Từ khóa: Khoáng sét, môi trường, Ứng dụng
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3258) Hóa học môi trường đất, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3303) Vật liệu môi trường tự nhiên, (EVS3305) Phương pháp phân tích và đánh giá vật liệu môi trường, (EVS3306) Vật liệu môi trường nhân tạo, (EVS3309) Vật liệu mới trong xử lý đất ô nhiễm, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3330) Khoáng sét trong đất
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)