Dữ liệu biên mục

Giáo trình xử lý ảnh
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68774
Tác giả: Lê Thanh Hà
Thông tin xuất bản: H.: ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Xử lý ảnhGiáo trình
Danh mục: Điều dưỡng, Sách
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (INT3139) Thực hành phát triển phần mềm
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)