Dữ liệu biên mục

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68766
Tác giả: Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Việt Hà
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Tủ sách khoa họcLập trình hướng đối tượng
Danh mục: Điều dưỡng, Sách
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (AER3016) Phát triển phần mềm nhúng với Java, Embedded Software Development with Java, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng, (INT2204) Lập trình hướng đối tượng
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)