Dữ liệu biên mục

Giáo trình luật đất đai
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68212
Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản: H. : CAND
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Luật đất đaiGiáo trìnhPháp luật Việt Nam
Danh mục: Sách, Pháp luật
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3325) Luật và chính sách đất đai, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (7380110) Ngành Luật, (BSL2020) Pháp luật về đất đai – môi trường, (7380101) Ngành Luật Kinh doanh, (BSL2020) Pháp luật về đất đai - môi trường, (BSL1007) Luật đất đai , (BSL1101) Luật đất đai - Môi trường , (BSL1009) Pháp luật về thị trường bất động sản, (BSL2027) Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai, (GLO2044) Quản lý tổng hợp tài nguyên, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)