Dữ liệu biên mục

Giáo trình luật đất đai
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68212
Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản: H. : CAND
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Luật đất đaiGiáo trìnhPháp luật Việt Nam
Danh mục: Sách, Pháp luật
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3325) Luật và chính sách đất đai, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (7380110) Ngành Luật, (BSL2020) Pháp luật về đất đai – môi trường, (7380101) Ngành Luật Kinh doanh, (BSL2020) Pháp luật về đất đai - môi trường, (BSL1007) Luật đất đai , (BSL1101) Luật đất đai - Môi trường , (BSL1009) Pháp luật về thị trường bất động sản, (BSL2027) Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai, (GLO2044) Quản lý tổng hợp tài nguyên
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)