Dữ liệu biên mục

Cẩm nang quản lý môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67914
Tác giả: Lưu Đức Hải ; Phạm Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Hoàng Liên, Vũ Quyết Thắng
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Quản lý môi trườngCẩm nang
Danh mục: Sách, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS3244) Quản lý môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)