Dữ liệu biên mục

Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67848
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Tài nguyên nướcTài nguyên thiên nhiên
Danh mục: Sách, Kinh tế học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2301) Tài nguyên thiên nhiên, (EVS4070) Thực tập thực tế, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (NTVH) Ngành Thủy văn học, (HMO3501) Phân tích thủy văn , (HMO3502) Địa lý thủy văn, (HMO3503) Địa chất thủy văn, (HMO3521) Quan trắc và Bảo vệ môi trường nước, (HMO3523) Quy hoạch lưu vực sông, (HMO4081) Tính toán cân bằng nước , (GLO2049) Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)